Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri
-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen koordinoima projekti, jossa pelitoimintaa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi.

Hankkeen ensimmäinen vaihe 2017–2019

Non-toxic-hankkeen ensimmäinen, paikallinen vaihe toteutettiin 06/2017–05/2019 Helsingissä kaupungin nuorisopalveluissa ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Projektin ensimmäisen vaiheen päätavoitteet olivat

  • selvittää nuorten pelaajien kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä pelitoiminnassa ja -kulttuurissa
  • edistää moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta pelitoiminnassa ja -yhteisöissä
  • tarjota nuorille pelaajille ja ammattilaisille tietoa vihapuheesta ja keinoja siihen vastaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen koulutusten, työpajojen ja teemoitettujen pelitapahtumien kautta.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö osana Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Pääyhteistyökumppanina toimi Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry. Hankkeen ohjauryhmään kuului nuorisotyön, pelikasvatuksen, tutkimuksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen ammattilaisia.

Julkaisuja

Tutustu hankkeen projektitutkijan Ella Alinin tuottamaan selvitykseen (02/2018): Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä (pdf) ja hankkeen projektisuunnittelijan Riikka Kaukisen kirjoittamaan Kohti parempaa pelikulttuuria -artikkeliin Pelikasvattajan käsikirja 2:ssa (pdf) (11/18; s. 100–114).

Lisää puheenvuoroja aiheesta yhdessä Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:n, Verken ja Helsingin Poikien talon kanssa tuotetun Tasapeli-seminaarin tallenteessa (7.11.2018). Tutustu myös SEUL ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan (pdf), jonka työryhmään hankkeen projektisuunnittelija osallistui.

Hankkeen toinen vaihe 2019–2021

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen valtakunnallinen, niin ikään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vaihe käynnistyy syksyllä 2019. Hankkeen toisen vaiheen päätavoitteina ovat

  • nuoria pelaajia kohtaavien kasvattajien osaamisen vahvistaminen digitaalisesta pelikulttuurista, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisystä ja niihin vastaamisesta sekä turvallisemman pelikulttuurin luomisesta yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön kumppaneiden kanssa
  • e-urheilukulttuurin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteistyössä e-urheiluorganisaatioiden kanssa
  • tutkitun tiedon lisääminen ja hyödyntäminen
  • kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen.


Lisätietoja:

projektipäällikkö
Hannes Pasanen
044 336 1365
hannes.pasanen@hel.fi