Vastaa Non-toxic-kyselyihin! 

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke selvittää nuorisotyöntekijöille ja huoltajille osoitetuilla kyselyillä, miten pelikulttuurissakin ilmenevät syrjintä, vihapuhe ja häirintä näkyvät kodeissa ja nuorisotyössä. Vuonna 2018 Non-toxic -hanke selvitti näiden ilmiöiden laajuutta kysymällä digitaalisia pelejä pelaavilta nuorilta. Vastaamalla kyselyyn autat kehittämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa peliharrastusta valtakunnallisesti.  

Pelaajien huoltajille suunnattuun kyselyyn voi vastata täällä: www.bit.ly/Non-toxic-kysely-koteihin. Kyselyyn voi vastata suomen, ruotsin, englannin, somalin, arabian, viron, venäjän tai pohjoissaamen kielillä. 

Hankkeen tarkoitus on lisäksi selvittää miten ilmiöt esiintyvät nuorisotyön piirissä. Tätä varten on nuorisotyöntekijöille laadittu oma kysely, johon voi vastata täällä: www.bit.ly/Non-toxic-kysely_nuorisotyöntekijöille. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Kyselyihin voi vastata 31.8.2020 asti. Vastaaminen on nimetöntä ja vie noin 5-10 minuuttia. Kiitos, kun olet vastaamalla kyselyyn mukana kehittämässä yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa pelikulttuuria! 


Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri
on valtakunnallinen hanke, jossa pelikulttuuria ja pelitoimintaa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi. Koko Suomen laajuista hanketta koordinoi yhdessä hankekumppaneiden kanssa Helsingin kaupungin nuorisopalvelut.

Hankkeen toinen vaihe 2019–2021

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen loppuvuodesta 2019 alkanut toinen vaihe on valtakunnallinen. Myös toista vaihetta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toisen vaiheen 2019-2021 päätavoitteet ovat valtakunnallisesti:

  • nuoria pelaajia kohtaavien kasvattajien osaamisen vahvistaminen digitaalisesta pelikulttuurista, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisystä sekä turvallisemman pelikulttuurin luomisesta yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön kumppaneiden kanssa
  • e-urheilukulttuurin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteistyössä e-urheiluorganisaatioiden kanssa
  • tutkitun tiedon lisääminen ja hyödyntäminen
  • kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen.

Hankkeen ensimmäinen vaihe 2017–2019

Non-toxic-hankkeen ensimmäinen, paikallinen vaihe toteutettiin 06/2017–05/2019 Helsingissä kaupungin nuorisopalveluissa ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Projektin ensimmäisen vaiheen päätavoitteet olivat

  • selvittää nuorten pelaajien kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä pelitoiminnassa ja -kulttuurissa
  • edistää moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta pelitoiminnassa ja -yhteisöissä
  • tarjota nuorille pelaajille ja ammattilaisille tietoa vihapuheesta ja keinoja siihen vastaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen koulutusten, työpajojen ja teemoitettujen pelitapahtumien kautta.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö osana Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Pääyhteistyökumppanina toimi Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry. Hankkeen ohjauryhmään kuului nuorisotyön, pelikasvatuksen, tutkimuksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen ammattilaisia.

Julkaisuja

Tutustu hankkeen projektitutkijan Ella Alinin tuottamaan selvitykseen (02/2018): Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä (pdf) ja hankkeen projektisuunnittelijan Riikka Kaukisen kirjoittamaan Kohti parempaa pelikulttuuria -artikkeliin Pelikasvattajan käsikirja 2:ssa (pdf) (11/18; s. 100–114).

Lisää puheenvuoroja aiheesta yhdessä Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:n, Verken ja Helsingin Poikien talon kanssa tuotetun Tasapeli-seminaarin tallenteessa (7.11.2018). Tutustu myös SEUL ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan (pdf), jonka työryhmään hankkeen projektisuunnittelija osallistui.


Lisätietoja:

Projektisuunnittelija
Riikka Lehtinen
riikka.lehtinen@hel.fi
040 4871 406

Projektikoordinaattori
Sonja Ahtiainen
sonja.ahtiainen@hel.fi
040 637 4543