Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen koordinoima kaksivuotinen (06/2017–05/2019) projekti. Hankkeessa pyritään kehittämään pelitoimintaa kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi. Non-toxic-hankkeen päätavoitteet ovat

1) selvittää nuorten pelaajien kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä pelitoiminnassa ja -kulttuurissa
2) edistää moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta pelitoiminnassa ja -yhteisöissä
3) tarjota nuorille pelaajille ja ammattilaisille tietoa vihapuheesta ja keinoja siihen vastaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen koulutusten, työpajojen ja teemoitettujen pelitapahtumien kautta.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö osana Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Pääyhteistyökumppanina toimii Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry. Hankkeen ohjauryhmään kuuluu nuorisotyön, pelikasvatuksen, tutkimuksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen ammattilaisia.

Tutustu hankkeen julkaisuun (02/2018): Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö
Hannes Pasanen
044 336 1365
hannes.pasanen@hel.fi

projektisuunnittelija
Riikka Kaukinen
040 621 6838
riikka.kaukinen@hel.fi