Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke selvitti kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä. Tutkija Ella Alinin tuottaman selvityksen vastaajista 90 % oli havainnut häirintää ja vihapuhetta pelikulttuurissa, 70 % oli itse joutunut vihapuheen tai häirinnän kohteeksi.

Selvityksen aineisto kerättiin 15–29-vuotiaille aktiivisille pelaajille suunnatulla kyselyllä ja täydentävillä haastatteluilla. Kyselyyn vastasi 156 nuorta ympäri Suomen. Yleisin tutkimuksessa esiin noussut häiritsevän käyttäytymisen muoto oli pelitaitojen haukkuminen, jota oli havainnut 94 % vastaajista. Yli 80 % vastaajista oli todistanut erilaista solvaamista ja nimittelyä, ja yli 70 % vastaajista rasistisia, trans- ja homofobisia sekä ikään liittyviä negatiivisia kommentteja ja vähättelyä.

Selvityksen perusteella naiset kokevat häirintää ja vihapuhetta selvästi enemmän kuin miehet, ja alle 18-vuotiaat miehet selvästi enemmän kuin täysi-ikäiset miehet. Pelatessa kohdattu vihapuhe ja häirintä vaikuttavat nuorten elämään niin peleissä kuin niiden ulkopuolella. 90 % vastaajista toivoi, että vihapuheeseen ja häirintään puututtaisiin, ja yli 80 % toivoi, että pelaajat kannustaisivat toisiaan enemmän.

Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä

n/a